Boodschap - Boodschap
De training
 
Om goed te kunnen leren moet je je kunnen concentreren.....
Maar hoe doe je dat?
Door al op jonge leeftijd aandacht te oefenen, neemt de concentratie en het vermogen om dingen te onthouden toe.
 
Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van aandachtstraining ontwikkelt zich steeds verder.  Maar we kunnen nu al stellen dat vooral voor kinderen met een gering zelfvertrouwen en een lage emotionele stabiliteit de training resulteert in een betere concentratie en een hoger cognitief prestatieniveau, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Er is al voldoende bewijs dat kinderen beter met stress en angst kunnen omgaan en dat dit hun welzijn bevordert..

 Zo is in 2010 aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar het effect van aandachttraining bij kinderen. 
Professor dr. R.H.J.Scholte van het Behaverioural Science Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen, afdeling orthopedagogiek heeft recent onderzoek gedaan op scholen naar het effect van de training "Aandacht werkt!' op leerprestaties en concentratie. 
Dit onderzoek  heeft aangetoond dat aandachtstraining helpt.

Hans Nanniunga AMT-kindertrainer en gezondheidspsycholool en B.B. Sizoo psychiater en hoofd van het specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen(Dimence Zwolle) deden als eersten in Nederland onderzoek naar de effecten van de training "Aandacht werkt!"bij kinderen met een autisme spectrumstoornis. De resultaten: significante verbeteringen op angst-en stemmingsklachten, verbetering van psychologisch en fysiek welzijn. De training werd door de kinderen en ouders positief geëvalueerd.

 In Nederland is recentelijk o.a. door de UVA onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness op scholen. De eerste resultaten zijn bemoedigend:
* meer weerbaarheid en minder stress
* minder piekergedrag en meer bewustwording van emoties
* meer gevoelens van geluk
* het gevoel hebben dat het leven meer hanteerbaar is dan voorheen.

 
De training sluit aan bij de taal- en belevingswereld van kinderen/jongeren.
Kinderen zijn van jongs af aan al nieuwsgierig en onderzoekend. 
Ze willen graag van alles weten. Maar kinderen/jongeren hebben het in deze tijd vaak te druk, net als volwassenen. Ze raken overprikkeld en zijn daardoor snel afgeleid en worden onrustig. Ze zijn vaak moe, want er worden hoge eisen aan ze gesteld, zowel op sociaal en emotioneel gebied als op school.
 
Tijdens de training leren kinderen/ jongeren te oefenen met het hebben van aandacht en bewust aanwezig te zijn in het hier en nu. Ze leren de constante stroom van prikkels te stoppen, op adem te komen en te voelen wat ze nodig hebben, nu op dit moment. Ze leren vriendelijke aandacht te geven aan hun gedachten en emoties en aan de signalen van het lichaam.
Op die manier komen ze uit de 'automatische piloot'. Ze leren impulsen te beheersen, maar óók te accepteren dat de dingen in het leven niet altijd even fijn of geweldig zijn. Veel oefeningen zijn gebaseerd op het leren richten van aandacht. Het (goed) leren ademhalen is een belangrijke vaardigheid bij het creëren van rustmomenten in de dag

De training stimuleert een innerlijke ontwikkeling bij kinderen/jongeren. Ze ontwikkelen kwaliteiten als aandacht, concentratie, geduld, vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Tijdens de training wordt als symbool voor mindfulness de kikker gebruikt.
Klik op de onderstaande link naar een kort filmpje Window of Tolerance , waarin wordt uitgelegd hoe de hersenen van kinderen reageren op heftige gebeurtenissen en traumatische ervaringen. 

 
 
 
Wat leer je tijdens de training?
 
 -  verbeteren van de concentratie (leerprestaties kunnen   
     hierdoor merkbaar vooruit gaan)
 
 -  omgaan met emoties als verdriet, boosheid, (faal)angst:
     herkennen en erkennen van deze emoties zonder er  
     helemaal in meegesleept te worden.
     
 
 -  omgaan met pestgedrag
 
 -  verbeteren van de vaardigheid in het omgaan met stress,
     zoals bijvoorbeeld (CITO) toets-stress
 
 -  versterken van het zelfvertrouwen
 
 -  meer rust te krijgen in je hoofd en in je lijf
 
 -  bewuster te zijn van impulsen en hun effect op gedrag
 
 -  aardig, vriendelijk en mild te zijn voor jezelf en anderen
 
 -  beter om te gaan met sombere buien

-  het richten van aandacht op een specifieke manier, doelbewust
   in het huidige moment en zonder oordeel


 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint