Boodschap - Boodschap
PRIVACY VERKLARING.
Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en/of schriftelijk worden verstrekt door ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van het kind. 
Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.
Verzameling van persoonsgegevens dient slechts tot het kunnen trainen van het opgegeven kind of kinderen.
Toegang tot persoonsgegevens hebben in beginsel slechts diegenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de training voor zover die toegang nodig is voor het geven van de training en zijn niet ter inzage door derden.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Als persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.
Persoonsgegevens  worden door de ouders, opvoeders en/of wettelijke vertegenwoordigers ingevuld op het aanmeldingsformulier op de website met een Akkoordverklaring.

Wij zouden graag je vertrouwen winnen door je de beste service aan te bieden die er in onze bedrijfstak bestaat.
Marrit Oranje, kindertrainer 
Mindfulness Praktijk voor Kinderen De Koningskikker
Sportlaan 45
Almere, 1333 TA
Mobiel: 06-43271200


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint