Boodschap - Boodschap
 
Tarief
 
Kinderen die deelnemen aan de aandachtstraining worden verdeeld in leeftijdsgroepen. Het tarief voor de aandachtstraining is afhankelijk van de leeftijdsgroep waarbinnen het kind valt.
Individueel trainen is ook mogelijk, hiervoor geldt een ander tarief. Indien er geen mogelijkheid is om in een groepje deel te nemen aan een training, geef ik korting op het tarief voor individueel trainen. Dit gaat altijd in onderling overleg

Het is mijn doel om zo veel mogelijk kinderen/jongeren de mogelijkheid te bieden om een training te volgen. Mocht het financieel slecht haalbaar zijn dan is er de mogelijkheid (in overleg) tot gespreid betalen.
 
Het tarief  voor de leeftijd 5 t/m 11 jr is inclusief een intake-gesprek, werkbladen, een diploma en exclusief het ouderboek met CD  "Stilzitten als een kikker" behorende bij de training.


 
Het tarief voor de leeftijd 12 t/m 13 jr en 13 t/m 19 jr is exclusief de dubbel CD "Aandacht werkt!"voor jongeren behorende bij de training en exclusief het ouderboek met CD "Ruimte geven & Dichtbij zijn.

 
Leeftijd:                                      Aantal sessies:                 Kosten:
 
Leeftijd 5  t/m 11 jaar             1 uur (gedurende                 275, - euro
                                                          8 weken)                                    
 
Leeftijd 12  t/m 13 jaar            1 uur (gedurende               345, - euro
                                                          10 weken)
 
Leeftijd 13, 14 t/m 19 jaar      1 uur (gedurende                345,,- euro
                                                          10 weken)

In overleg kunnen er herhaling trainingen gevolgd worden om de aangeleerde vaardigheden bij te houden, bijvoorbeeld om de drie weken. 
Hiervoor wordt een individueel uurtarief gehanteerd.
                                        (De Kikker schuddenbol is te bestellen )

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint