Boodschap - Boodschap
 
Tarief
 
Kinderen die deelnemen aan de aandachtstraining kunnen worden verdeeld in kleine leeftijdsgroepen. Het tarief voor de aandachtstraining is afhankelijk van de leeftijdsgroep waarbinnen het kind valt. Zie hieronder.

Individueel trainen doe ik in veel. Vaak is het de voorkeur van de ouders of is er een specifiek probleem dat speelt., Hiervoor geldt een ander tarief. Indien er geen mogelijkheid is om in een groepje deel te nemen aan een training en de voorkeur gaat daar toch naar uit, dan geef ik korting op het tarief voor individueel trainen. Dit gaat altijd in onderling overleg

Het is mijn doel om zo veel mogelijk kinderen/jongeren de mogelijkheid te bieden om een training te volgen. Mocht het financieel slecht haalbaar zijn om in een keer te betalen, dan is er de mogelijkheid (in overleg) tot gespreid betalen.
 
Het tarief  voor de leeftijd 5 t/m 11 jr is inclusief een intake-gesprek, werkbladen, een diploma en exclusief het ouderboek met CD  "Stilzitten als een kikker" behorende bij de training.


 
Het tarief voor de leeftijd 12 t/m 13 jr en 13 t/m 19 jr is exclusief de dubbel CD "Aandacht werkt!"voor jongeren behorende bij de training en exclusief het ouderboek met CD "Ruimte geven & Dichtbij zijn.

 
Leeftijd:                                      Aantal sessies:                 Kosten:
 
Leeftijd 5  t/m 11 jaar             1 uur (gedurende                 275, - euro
                                                          8 weken)                                    
 
Leeftijd 12  t/m 13 jaar            1 uur (gedurende               345, - euro
                                                          10 weken)
 
Leeftijd 13, 14 t/m 19 jaar      1 uur (gedurende                345,,- euro
                                                          10 weken)

In overleg kunnen er herhaling trainingen gevolgd worden om de aangeleerde vaardigheden bij te houden, bijvoorbeeld om de drie weken. 
Hiervoor wordt een individueel uurtarief gehanteerd.

            
Als je de schuddebol schudt, dwarrelen er opeens ontelbare glitters in het rond. 
Als je de bol stilhoudt, zie je hoe ze langzaam weer gaan liggen. 
En zo is het ook met gedachten. Soms merk je op dat gedachten maar blijven komen en blijven malen. Daardoor lijkt je hoofd soms over rte lopen. Maar als je probeert er even vanaf een afstandje met milde vriendelijke aandacht voor jezelf naar te kijken, zul je merken dat dan  je hoofd ook weer langzaam tot rust kan  komen. 


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint