top of page

De training

Om goed te kunnen leren moet je je kunnen concentreren..... Maar hoe doe je dat? Door al op jonge leeftijd aandacht te oefenen, neemt de concentratie en het vermogen om dingen te onthouden toe. De training sluit aan bij de taal- en belevingswereld van kinderen/jongeren. Kinderen zijn van jongs af aan al nieuwsgierig en onderzoekend. Ze willen graag van alles weten. Maar kinderen & jongeren hebben het in deze tijd vaak te druk, net als volwassenen. Ze raken overprikkeld en zijn daardoor snel afgeleid en worden onrustig. Ze zijn vaak moe, want er worden hoge eisen aan ze gesteld, zowel op sociaal en emotioneel gebied als op school. Het wordt inmiddels ook steeds duidelijker dat de impact van deze Corona pandemie op de mentale gesteldheid van kinderen, jongeren en volwassenen niet onderschat mag worden. Mindfulness training kan helpen om beter deze lange termijn effecten om te gaan.

Tijdens de training leren kinderen & jongeren te oefenen met het hebben van aandacht en bewust aanwezig te zijn in het hier en nu. Ze leren de constante stroom van prikkels te stoppen, op adem te komen en te voelen wat ze nodig hebben, nu op dit moment. Ze leren vriendelijke aandacht te geven aan hun gedachten en emoties en aan de signalen van het lichaam. Op die manier komen ze uit de 'automatische piloot'. Ze leren impulsen te beheersen, maar óók te accepteren dat de dingen in het leven niet altijd even fijn of geweldig zijn. Veel oefeningen zijn gebaseerd op het leren richten van aandacht. Het (goed) leren ademhalen is een belangrijke vaardigheid bij het creëren van rustmomenten in de dag. Tijdens de training wordt als symbool voor mindfulness de kikker gebruikt.

De training stimuleert een innerlijke ontwikkeling bij kinderen & jongeren. Ze ontwikkelen kwaliteiten als aandacht, concentratie, geduld, vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Klik op de onderstaande link naar een kort filmpje Window of Tolerance , waarin wordt uitgelegd hoe de hersenen van kinderen reageren op heftige gebeurtenissen en traumatische ervaringen. 

Wat leer je tijdens de training?

- verbeteren van de concentratie (leerprestaties kunnen hierdoor merkbaar vooruit gaan)

- omgaan met emoties als verdriet, boosheid, (faal)angst: herkennen en erkennen van deze emoties zonder er helemaal in meegesleept te worden.

- omgaan met pestgedrag

- verbeteren van de vaardigheid in het omgaan met stress, zoals bijvoorbeeld (CITO) toets-stress

-minder reactief gedrag op stress of op gedrag van anderen

- versterken van het zelfvertrouwen

- meer rust te krijgen in je hoofd en in je lijf

- bewuster te zijn van impulsen en hun effect op je gedrag

- aardig, vriendelijk en mild te zijn voor jezelf en anderen

- beter om te gaan met sombere buien, angst en depressieve klachten nemen af

- het richten van aandacht op een specifieke manier, doelbewust in het huidige moment en zonder oordeel


 

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                  

bottom of page