top of page

De individuele trainingen starten in onderling overleg. Tijdens schoolvakanties vinden er geen trainingen plaats, tenzij anders afgesproken.

De trainingen worden na schooltijd o.a. op maandag-, dinsdag- , woensdag- of vrijdagmiddag gegeven. Een andere mogelijkheid is vroeg op de avond. Het vinden van een geschikte dag  en/of een geschikt tijdstip gaat uiteraard altijd in onderling overleg. 

Graag het formulier hieronder invullen om uw kind aan te melden voor de training "Aandacht werkt!"

Ik geef mij op voor de onderstaande training.

Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen, om welke reden dan ook, niet kan of wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de trainer niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

Voorwaarden voor deelname aan de training:

  • Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. De kosten van de training dienen contant te worden voldaan bij het intake-gesprek of voor de eerste training.

  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de te starten training wordt 50% in rekening gebracht. Daarna vindt geen restitutie meer plaats, wel wordt er eventueel gekeken naar een andere trainingsoplossing. Dit geldt ook bij ziekte tijdens de trainingsperiode. Gemiste trainingen zonder afmelding worden in rekening gebracht. Trainingen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Kindertraining Aandacht werkt.
Data trainingen
Ik ga met de voorwaarden en het privacybeleid akkoord (verplicht veld!)

Thank you!

bottom of page