top of page

Privacy verklaring

Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en/of schriftelijk worden verstrekt door ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van het kind. Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Verzameling van persoonsgegevens dient slechts tot het kunnen trainen van het opgegeven kind of kinderen/jongeren. Toegang tot persoonsgegevens hebben in beginsel slechts diegenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de training voor zover die toegang nodig is voor het geven van de training en zijn niet ter inzage door derden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Als persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd. Persoonsgegevens worden door de ouders, opvoeders en/of wettelijke vertegenwoordigers ingevuld op het aanmeldingsformulier op de website met een Akkoordverklaring.

bottom of page